Izglītības programma - Telekomunikācijas

Iegūstamā kvalifikācija - Telekomunikāciju tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana /Biroja tehnikas apkope un remonts /Ārējo vadu un bezvadu telekomunikāciju tīklu ierīkošana un uzturēšana /EIKT drošības politikas veidošana /Telekomunikāciju tehniķa prakse /Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana –izvēle /Sakaru centrāļu apkalpošana un EIKT produktu izstrāde – izvēle /Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Veikt telekomunikācijas iekārtu uzstādīšanas, montāžas un noskaņošanas darbus un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu;

 • Veikt mobilo sakaru tīklu būvniecības un tehniskās apkalpošanas darbus;

 • Veikt šķiedru optikas kabeļtīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu;

 • Izmantot mērīšanas līdzekļus iekārtas tehniskā stāvokļa kontrolei;

 • Pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās un datortehniku tās kvalitatīvas darbības nodrošināšanā;

 • Veikt darbus iekārtas atteikumu profilaksei;

 • Diagnosticēt bojājumus telekomunikāciju tīkla darbībā un veikt remonta darbus;

 • Veikt iekārtas modernizēšanu;

 • Pārbaudīt telekomunikāciju tīkla atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām;

 • ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;

 • Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām informācijas un komunikācijas nozarē.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv