Izglītības programma - Programmēšana

Iegūstamā kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Sistēmu programmēšana /Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana /Serveru izvēle un uzstādīšana /Datu bāzu programmēšana /EIKT drošības politikas veidošana /Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) –izvēle /Lietotnes programmēšana un EIKT produktu izstrāde -izvēle /Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu;

  • Izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas);

  • Veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā. Uzturēt programmatūras un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt;

  • Sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi;

  • Analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai;

  • Noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;

  • Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv