Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība /Kokapstrādes darbmašīnas /Kokapstrādes tehnoloģija /Rasēšana /Būvgaldnieku darbi /Būvdarbu tehnoloģija /Namdaru darbi /Stilu mācība /Koka konstrukcijas /Elektrotehnikas pamati /Būvnormatīvi un tāmes /Sabiedrības un cilvēka drošība /Likumdošanas pamati /Projektēšana darbā ar CNC darbmašīnām /Lietišķā saskarsme /Praktiskās mācības

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

(tikai 4-gadīgai programmai)

Latviešu valoda /Matemātika /Fizika /Ķīmija /Informātika /Svešvalodas / Vēsture /Ekonomika /Sports

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Namdaris

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība vai vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi vai 1,5 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Veikt koksnes mehānisko apstrādi

  • Pārzināt koka būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un dažāda veida koka ēku izbūvi

  • Aprēķināt nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, sagatavot tos darbam

  • Izvēlēties atbilstošo koksnes materiālu un pareizi to apstrādāt

  • Veikt koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi

  • Izpildīt koka ēku montāžas un remontdarbus

  • Pārzināt citu būvdarbu tehnoloģiju

  • Apgūt būvnormatīvus un standartus

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadīgai programmai, 560 stundas 1,5 gadīgai programmai

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv