Izglītības programma - Koka izstrādājumu dizains

Iegūstamā kvalifikācija - Mēbeļu dizaina speciālists

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Matemātika / Fizika / Ķīmija / Informātika / Svešvalodas / Vēsture / Ekonomika / Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Materiālmācība / Datorgrafika / Kompozīcija / Gleznošana, krāsu mācība / Zīmēšana / Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija / Mēbeļu konstruēšana / Rasēšana / Dizaina teorija un stilu vēsture / Fotomācības pamati / Mākslas vēsture / Darba organizācija, dokumentācija, tāmes / Lietišķā saskarsme / Sabiedrības un cilvēka drošība / Likumdošanas pamati / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Strādāt mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā;

  • Konstruēt un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus mēbeļu tehniskos projektus un to prototipus;

  • Piedalīties jauno izstrādājumu ieviešanā ražošanā;

  • Veikt darbu pie komersanta, sadarbojoties ar pasūtītāju un dizaineri;

  • Izpildīt mēbeļu projektēšanas, konstruēšanas un izgatavošanas funkcijas.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv