Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola

Klientu apkalpošanas centrs

tālrunis: 29415137

e-pasts: info@ctdv.edu.lv

Izglītības iestāžu reģistrācijas Nr.4431901380

Nodokļu maksātāja reģ.Nr.90009654427

Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

AS SEB banka, konta Nr. LV88UNLA0050017937671

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv