Darbinieki
Vadība

Artūrs Sņegovičs

Direktors

Tel. 20210818

Ināra Jirgensone

Direktora vietniece kokapstrādes un praktiskās apmācības jomā. Profesionālās izglītības skolotāja

Aleksandrs Ļubinskis

Direktora vietnieks IKT jomā

Tel. 25775501 

Ginta Justamente

Izglītības metodiķe/ vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Tel. 29123254 

Daiga Rubene 

PIC vadītāja

Sarmīte Žīgure

Biroja vadītāja/profesionālās izglītības skolotāja

Agris Šults

Direktora vietnieks saimnieciskā jomā

Tel. 26437499

Ineta Daiktere

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

Skolotāji

Māris Baltiņš

Profesionālās izglītības

skolotājs

Iluta Bērziņa

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Dace Brakša

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Ilze Brokāne

Profesionālās izglītības

skolotāja

Elīna Bušmane

Profesionālās izglītības skolotāja

Ieva Eglīte

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Terēze Elpere

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Oskars Gailītis

Interešu izglītības skolotājs

Mārtiņš Jurciņš

Profesionālās izglītības

skolotājs

Guntra Jēgere

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Lida Koka

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Andrejs Kokle

Profesionālās izglītības

skolotājs

Zinta Medne

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Ieva Pētersone

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Lauris Puriņš

Profesionālās izglītības

skolotājs

Klinta Puriņa

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Amanda Rakecka

Vispārējās vidējās

izglītības skolotāja

Emma Rasa

Profesionālās izglītības

skolotāja

Elita Rozīte

Dienesta viesnīcas

skolotāja

Modrīte Sņegoviča

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Artis Spruģevics

Profesionālās izglītības

skolotājs

Lauris Šķēle

Profesionālās izglītības

skolotājs

Dace Turciņa

Profesionālās izglītības

skolotāja

Anna Tūtere

Profesionālās izglītības

skolotāja

anna.tūtere@ctdv.edu.lv

Ģirts Užāns

Profesionālās izglītības

skolotājs

Mārīte Vītola

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja/ Profesionālās izglītības skolotāja

Ruta Zālīte

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Ainārs Vītols

Profesionālās izglītības

skolotājs

Tehniskie darbinieki

Ināra Alksne

Projektu vadītāja/darba aizsardzības speciāliste

Tel. 26384072 

Marija Garkalne

Klientu apkalpošanas speciāliste

Tel. 29415137 

Ieva Irmeja

Klientu apkalpošanas speciāliste 

Tel. 29415137

Juris Joksts

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Tel. 26313110 

Sandra Ungura

Vecākā grāmatvede / Profesionālās izglītības skolotāja

Edīte Spožuma

PIC vadītājas vietniece

Saimnieciskie darbinieki

Dzintra Brante

Apkopēja

Raitis Brazovskis

Saimniecības pārzinis

Inese Grahoļska

Apkopēja

Jeļena Puriņa

Sētniece/apkopēja

Tamāra Rubika

Apkopēja

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv