“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Info par projektu: www.macibaspieaugusajiem.lv

Stundu saraksts - TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Grupas: • LAt19-8 • LAt19-8b • MDt19-1 • MDt19-8
 

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv