Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma bibliotēka nodrošina tehnikuma mācību darbu ar informācijas resursiem. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītojamais, pedagogs vai darbinieks, reģistrējoties un apņemoties ievērot Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv