Profesijas pēc vidusskolas

Nenodarbinātiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

 

Piedāvājam iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Telekomunikāciju tehniķis
Programmēšanas tehniķis

Uzņemšanas nosacījumi - vai Jauniešu garantija der man?

JĀ, ja:

esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

 • esi ieguvis vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;

 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 

 

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņem bezdarbnieka pabalstu;

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;

 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

Kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;

 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums;

 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē;

 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi;

 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā;

 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes;

 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams;

 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana;

 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Mājas lapa šobrīd ir izstrādes procesā, drīzumā informācija tiks papildināta!

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv