Izglītības programma - Augkopība

Iegūstamā kvalifikācija - Augkopības tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments -Diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadīgai programmai, 560 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Sociālās un pilsoniskās prasmes / Lauksaimniecības pamatprocesi / Augsnes īpašības un ielabošana / Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana / Kultūraugu mēslošana / Augu aizsardzība / Augkopības mehanizācija / Ražas sagatavošana uzglabāšanai / Lopbarības ražošana / Traktortehnikas vadītāju sagatavošana / Lopkopības pamati / Lauksaimniecības darbu organizēšana / Augkopības procesu organizēšana / Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā / Lopkopības darba organizēšana / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās;

  • ievērot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus;

  • sastādīt augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu;

  • izstrādāt darba uzdevumus;

  • vadīt darba procesu augkopībā;

  • izpildīt darbus augkopības produkcijas ražošanā.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv