Izglītības programma - Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija - Pavārs

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadu laikā 

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā / Pārtikas prečzinība / Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums / Ēdienu gatavošanas tehnoloģija / Ēdienu gatavošana / Ēdienu noformēšana un pasniegšana / Lietišķo attiecību psiholoģija / Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana / Datorizētās programmas ēdināšanā / Viesu apkalpošanas organizācija / Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija / Uzskaite un atskaite / Pirmā profesionālā svešvaloda / Otrā profesionālā svešvaloda / Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē / Likumdošanas pamati

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Gatavot un noformēt dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti;

  • Nodrošināt ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā;

  • Izvērtēt izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv