Izglītības programma - Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija - Autodiagnostiķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadīgai programmai, 560 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Zaļās prasmes / Tehniskā grafika / Automobiļu uzbūves pamati / Rasēšanas pamati / Demontāža un montāža / Remonta pamati / Elektrotehnikas un elektronikas pamati / Automobiļu vadītāju sagatavošana / Automobiļu tehniskā apkope un remonts / Automobiļu virsbūves aprīkojuma remonts / Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts / Iekšdedzes motoru mācība / Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts / Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts / Klimata kontroles sistēmu diagnostika un remonts / Hidraulisko un pneimatisko vadības sistēmu diagnostika un remonts / Sakaru sistēmu diagnostika un remonts / Drošības sistēmu diagnostika un remonts / Multimediju aparatūras uzstādīšana, diagnostika un remonts / Automobiļu aizsardzības sistēmu uzstādīšana, diagnostika un remonts / Tehniskā servisa organizācija / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

  • Prast darbā izmantot nepieciešamās diagnostikas iekārtas;

  • Prast rīkoties ar specializētajām datorprogrammām;

  • Patstāvīgi veikt automobiļu diagnostiku un gala rezultātā apstrādāt un analizēt diagnostikā iegūtos rezultātus.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv