Izglītības programma - Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija - Automehāniķis /modulārā programma/

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments - Diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda / Svešvalodas / Matemātika / Informātika / Bioloģija / Ķīmija / Fizika / Ekonomika / Literatūra / Vēsture / Sports

Prakse uzņēmumos 960 stundas 4 gadīgai programmai, 560 stundas 1,5 gadīgai programmai

Profesionālie mācību priekšmeti

Sabiedrības un cilvēka drošība / Sociālās un pilsoniskās prasmes / Zaļās prasmes / Automobiļu uzbūves pamati / Rasēšanas pamati / Demontāža un montāža / Remonta pamati / Virsbūves detaļu remonta pamati / Automobiļu tehniskā apkope un remonts / Riepu maiņa un remonts / Automobiļu vadītāju sagatavošana / Metināšanas pamati / Autoatslēdznieka darbu prakse / Rasēšana / Automobiļu šasijas remonts / Automobiļu elektroiekārtu remonts / Virsbūves remonta pamati / Motoru remonts / Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts / Elektronisko sistēmu remonta pamati / Tehniskā servisa organizācija / Virsbūves stiklojuma remonts / Klientu menedžments / Praktiskās mācības

Apgūstamās profesionālās prasmes

 • Veikt automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, mezglu, agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi;

 • Veikt darbu plānošanu un darbu izpildes nodrošināšanu;

 • Organizēt tehnikas ekspluatācijas un remonta darbus, izvēloties apkopēm atbilstošus materiālus, tehniskos šķidrumus un nepieciešamos instrumentus, ierīces un stendus;

 • Veikt izpildīto darbu, materiālu, rezerves daļu un citu resursu uzskaiti;

 • Uzturēt iekārtu, darbarīku, automobiļu darbaspējas, izpildot nepieciešamos tehnisko apkopju darbus;

 • Montēt un sagatavot darbam dažādu tehnisku darbu veikšanai nepieciešamās mašīnas, iekārtas un rīkus;

 • Pievienot tehnikas vienības, lietot automobiļu ekspluatācijā nepieciešamos ekspluatācijas materiālus un tehniskos šķidrumus;

 • Izprast elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, zīmēt skices;

 • Noteikt automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus (ar dažādiem mērinstrumentiem un kontroles un mērīšanas ierīcēm);

 • Novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot mezglus, agregātus vai detaļas;

 • Veikt automobiļu un to sastāvdaļu demontāžu un montāžu (izjaucamiem, līmētiem un kniedētiem savienojumiem), ievērojot remonta tehnoloģiskos procesus;

 • Izpildīt nepieciešamos metālapstrādes darbus;

 • Orientēties tehniskā servisa uzņēmumu struktūrvienību darbībā, normatīvajos aktos, kas regulē tehniskā servisa uzņēmuma darbību.

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv